Tegelwipper juni 2023

Wie?

Andy Ramaekers en de andere leden van Hengelclub De Voorn in Maasmechelen.

Aantal uitgebroken tegels

2200

Wat motiveerde jullie om te gaan tegelwippen?

Een aantal jaren geleden kregen we van de gemeente de visvijver in beheer. Vroeger lag hier redelijk veel sluikstort. Dat is intussen gestopt. We wilden er graag een mooie plaats van maken. De gemeente Maasmechelen zet in op rewilding en wij zijn op die kar gesprongen. Vissers zijn altijd in de natuur en we voelen ons er erg mee verbonden.

In onze club weet iedereen ook van aanpakken, we zijn echte buitenwerkers. De afgelopen jaren plaatsten we al visvlonders, plantten extra bomen zoals elzen, fruitbomen of treurwilgen en hingen nestkastjes op. Dit jaar hadden de leden het idee om een bloemenweide aan te leggen op een plek die al jaren een steenpuinvlakte was.

Hoe hebben jullie het aangepakt?

Met het bestuur hebben we samengezeten en gepolst hoe groot de interesse was bij de leden. Zo ging de bal spontaan aan het rollen. We hebben onze vrienden en werkgevers aangesproken en kregen meteen hulp en sponsoring. We konden bijvoorbeeld een graafmachine gebruiken en kregen zwarte grond cadeau. We zijn er eigenlijk meteen aan begonnen zonder teveel vergaderen en al doende kwamen er meer en meer ideeën om de plek mooier te maken.

Wat komt er in de plaats van de tegels?

Ooit is er achter de visvijver een windturbine aangelegd. Voor de machines is toen heel wat verharding aangelegd die nu overbodig is geworden en helemaal niet natuurlijk is. De brokkiljon (steenpuin) naast de vijver is vervangen door een bloemenweide en een aantal fruitbomen, en ook zonnebloemen en vlinderstruiken aan de rand. Eind mei werd alles ingezaaid en het staat er al heel mooi bij. Onze plek is nog mooier geworden!

Een tip voor andere tegelwippers?

Hoe meer mensen je bij zo’n idee van bij het begin betrekt, hoe meer hulp je zal krijgen. Dit zorgt ook voor een hele positieve flow en extra ideeën. Zo had er iemand nog een oude vissersboot liggen die we als plantenbak voor vaste planten konden gebruiken. Dat past volledig in het thema van onze hengelclub; natuur en vissers in één beeld!

 

Tegelteller

Tegels gewipt