Toegankelijkheid

Impact

Hoeveelheid tegels:
Makkelijk:
Groene impact:
Sociale impact:

Toegankelijkheid

Fleurige plantjes in de plaats van grijze tegels, dat zien we graag. Maar het is uiteraard niet de bedoeling om het trottoir volledig open te breken en de doorgang te belemmeren voor anderen (in het bijzonder: rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden enz.). Inter, het agentschap dat Vlaanderen toegankelijk wil maken voor iedereen, heeft enkele tips voor lokale besturen om ervoor zorgen dat het voetpad niet in gevaar komt.

Tip 1

Het voetpad is minimaal 150 cm breed. Met als uitzonderingen puntversmallingen (minimaal 100 cm breedte over een lengte van maximaal 120 cm) en lijnversmallingen (minimaal 120 cm breedte over een lengte van maximaal 10 m).Voor en na iedere lijnversmalling moet een vrije ruimte van minimaal 150 x 150 cm zijn.

Tip 2

Stem de vrije doorgangsbreedte altijd af op de gebruiksintensiteit. Op plaatsen met veel voetgangersverkeer zijn er bredere doorgangsbreedtes vereist. Denk daarbij aan straten waarlangs meerdere functies liggen, zoals winkels, maar ook aan looproutes naar scholen.

Tip 3

Voorkom dat je ingreep het gebruik van de stoep hindert voor voetgangers rolstoelgebruikers, mensen die staan te wachten of een praatje maken, kinderen die spelen op het trottoir… Bovendien worden er fietsen gestald, vuilniszakken gezet, uitstallingen geplaatst enz. Voorkom dat bijvoorbeeld een los geparkeerde fiets een niet te omzeilen obstakel wordt.

 

Tip 4

Vermijd dat de beplanting de vrije doorgang versmalt. Houd daarmee rekening als je planten kiest en snoei indien nodig. Denk daarbij aan woekerende bodembedekkers, maar ook aan overhangende planten en takken. Die beperken de doorgang voor iedereen, maar zijn vooral een last voor blinden en slechtzienden die de rand van het voetpad gebruiken om zich te oriënteren.

Tegelteller

Gewipte tegels in vlaanderen