Opgewekt Pajottenland

Vanuit het strategisch project Opgewekt Pajottenland werken we aan oplossingen die onze dorpen en de open ruimte klimaatbestendig maken. Natuur en water krijgen hierbij een prominente rol. Enkele Pajotse nemen het opgewekt tegen elkaar op om samen met de inwoners hun dorpen te ontharden.

Algemene tegelstand

Herne

Gewipte tegels: 279
TPI: 41,35
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Bever

Gewipte tegels: 1
TPI: 0,44
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Lennik

Gewipte tegels: 3
TPI: 0,32
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Gooik

Gewipte tegels: 1
TPI: 0,11
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Roosdaal

Gewipte tegels: 1
TPI: 0,09
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Tegelteller

Tegels gewipt