Buggenhout vs. Lebbeke

Deze Oost-Vlaamse buurgemeenten ondertekenden beiden het Burgemeestersconvenant 2020. In de klimaatadaptatieplannen neemt het ontharden en vergroenen van openbaar en publiek domein een belangrijke plaats in. Minder verharding zorgt ervoor dat bodem als spons kan fungeren en draagt ook bij tot biodiversiteit. We hopen dat deze wedstrijd een stimulans kan zijn voor onze burgers om verhardingen op te breken en plaats te maken voor bomen, struiken, poelen, bloemen,…

Acties in Lebbeke

Acties in Buggenhout

Doe mee in Buggenhout

Algemene tegelstand

Buggenhout

Gewipte tegels: 9146
TPI: 620,61
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Lebbeke

Gewipte tegels: 8316
TPI: 421,79
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Tegelteller

Gewipte tegels in vlaanderen