Buggenhout vs. Lebbeke

Deze Oost-Vlaamse buurgemeenten ondertekenden beiden het Burgemeestersconvenant 2020.

In de klimaatadaptatieplannen neemt het ontharden en vergroenen van openbaar en publiek domein een belangrijke plaats in.
Maar ook in particuliere tuinen, bedrijventerreinen, bij verenigingen,… liggen nog heel wat kansen tot ontharden en vergroenen voor het grijpen!
Minder verharding zorgt ervoor dat de bodem als spons kan fungeren en draagt ook bij tot meer biodiversiteit.

We hopen dat deze wedstrijd een stimulans kan zijn voor onze burgers om verhardingen op te breken en plaats te maken voor bomen, struiken, poelen, bloemen,… Elke steen telt!

Acties in Buggenhout

Acties in Lebbeke

Algemene tegelstand

Buggenhout

Gewipte tegels: 1
TPI: 0,07
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Lebbeke

Gewipte tegels: 1
TPI: 0,05
?Tegels Per 1000 Inwoners
Klassement: Klein

Tegelteller

Tegels gewipt